Secundària: ESO i Batxillerat


Etapa de la creació de la persona social

A Secundària, es desvetlla el talent de cada persona per tal d’orientar els alumnes cap un futur d’èxit com ho demostren els resultats excel·lents en concursos, premis i proves externes, incloses les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). El Montessori Palau Girona prepara els nois i noies en competències de creativitat, autonomia, responsabilitat i emprenedoria amb un tractament individualitzat a partir de treballar amb pocs alumnes per professor i en aules molt grans equipades amb les darreres tecnologies. En el centre es treballen fins a cinc llengües acreditades per les titulacions oficials d’anglès com la de Cambridge o francès com la de DELF i es complementa amb activitats d’internacionalització.

Ampliar contingut

Entre els 12 i 18 anys, l’adolescent inicia l’etapa de la creació de la persona social. Una vegada ha adquirit de manera general la cultura i els coneixements, el que necessita per a la seva formació és aprofundir en el seu autoconeixement per construir la seva pròpia identitat i participar directament del món real.

L’ambient preparat: Totes les aules i espais estan equipats amb les últimes tecnologies de la informació i la comunicació al servei de la metodologia pedagògica.  

Les aules de 1r, 2n i 3r d’ESO són de 200 m2, equipades amb cuina i laboratori cadascuna d’elles i serveis individuals, per crear ambients de treball diversificats, per treballar en grups cooperatius i per a la gestió del coneixement. Aquest entorn promou la iniciativa, l’autonomia i la responsabilitat de l’alumne.

A 4t d’ESO i Batxillerat les aules són d’especialitat és a dir, l’ambient preparat per a cada aula respon a les necessitats de cada matèria i per tant, estan enfocades a l’aprofundiment de cada àrea de coneixement. L’entorn permet als alumnes, de manera autònoma, el treball en equip en espais comuns i acabar de consolidar la seva personalitat social i la pròpia identitat.

També forma part d’aquest ambient la resta de l’entorn escolar, la societat propera i el món real. Per això en aquests cursos es realitzen moltes activitats fora del centre escolar i es rep la visita de nombrosos especialistes en diferents camps. 

El rol de l’adult: Donar el màxim d’oportunitats a l’alumne, oferint-li un ventall d’experiències, coneixements, línies de recerca científica i accions de voluntariat. L’adult fomenta l’anàlisi crítica de l’alumne i l’acompanya observant els estats emocionals, personals i els canvis que es produeixen quant a interessos i inquietuds, per tal d’adequar-se a les seves necessitats.

Per aquest motiu, dels 12 als 15 anys en la majoria de classes hi ha dos professors a l’aula, la qual cosa fa que es redueixi la ràtio aproximadament a pocs alumnes per professor en la majoria de sessions.

El treball del noi i noia: Consisteix a continuar l’auto-construcció per consolidar la identitat personal com a individu social. Aquest procés es realitza a través del diàleg, l’anàlisi crítica del coneixement i també experimentant situacions del món real a través d’experiències laborals, empresarials i de voluntariat. Totes aquest treball es realitza a través d’una estructura de treball cooperatiu on es fomenta tant el desenvolupament individual com el treball en equip.

En aquestes edats els alumnes tenen la possibilitat de conèixer el món i la seva diversitat a través de programes internacionals i en l’àmbit local, fora de l’escola. Aquests projectes s’estructuren com a problemes propers al món real que l’alumne haurà de resoldre com a font per adquirir l’aprenentatge. El diàleg socràtic reforça les discussions i l’anàlisi perquè l’alumne progressi en el seu desenvolupament.

El currículum de Secundària i les seves ampliacions: L’alumne segueix desenvolupant la iniciativa i l’autonomia a través de la utilització d’uns fulls guió per unitat didàctica, on se li presenten diferents projectes d’investigació i orientacions per al descobriment, guiats segons les necessitats individuals. Aquest sistema de treball està pensat perquè l’alumne, fent ús de la seva creativitat, mantingui la il·lusió per continuar aprenent. El currículum contempla la possibilitat de treballar fins a sis llengües: català, castellà, anglès, francès, alemany i llatí; i l’accés a participar en concursos i premis que abracen totes les àrees de coneixement i que es detallen a l’apartat de Projectes per fomentar el talent. A més, del currículum oficial, a Secundària es treballa més a fons i es dediquen més hores de classe a la llengua anglesa, les Matemàtiques, les dues llengües oficials (català i castellà), les assignatures de ciències com Física i Química. També es dediquen més sessions a treballar el cos a partir de sessions extres d’Educació Física com l’expressió corporal. 

Un grau més d’aproximació al món real és el que permeten les anomenades Ocupacions de servei i de producció, que poden generar microeconomia i que estan gestionades pels mateixos alumnes. Entre les ocupacions de servei hi ha des de les tasques de suport a Primària, fins a les tasques administratives, de gestió o de suport a comunicació. I de les de producció cal destacar les ocupacions relacionades amb l’hort i jardineria, la ràdio i l’elaboració de productes productes d’artesania que les couen amb un forn propi.

A 4t d’ESO i en alguns casos de 1r de BTL els alumnes tenen l’oportunitat de fer una estada a una empresa a partir d’un conveni entre l’escola i l’Associació Montessori Alumni, pel qual els alumnes poden realitzar pràctiques en una empresa propietat d’antics alumnes o bé dirigida per algun d’aquests.

El llegat de l’etapa: La Dra. Montessori considerava que l’alumne, als 18 anys, ja entrava a la maduresa. Després de tota la vida escolar en el Centre, els alumnes han arribat a un grau de desenvolupament que els permet continuar el procés d’auto-construcció de manera autònoma, impulsant la seva pròpia emprenedoria. Adquireixen les funcions que els permeten ser capaços de planificar-se, prendre decisions amb flexibilitat mental, saber resoldre els problemes que els porta el dia a dia, mantenir la responsabilitat per poder afrontar les circumstàncies de la seva pròpia vida i així contribuir en la millora del món. Per això, la Dra. Montessori l’anomenava “l’Educació per a la Vida”.    

                             

Vídeos de l'etapaUtilitzem cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar Més informació