Primària


Etapa del raonament, de la imaginació i del desenvolupament intel·lectual i moral

L’Educació Primària, a partir de la Pedagogia innovadora basada en Montessori, s’atén individualment a cada alumne, respectant les capacitats i estils d’aprenentatge, per potenciar el talent, construir l’autoconfiança i consolidar la seva autonomia i capacitat d’iniciativa. Aquesta Pedagogia permet desenvolupar les seves capacitats en creativitat, les dots de lideratge i de treball en equip.

Per aconseguir aquestes fites es compta amb una infraestructura d’aules molt grans amb material Montessori original i de disseny propi. En aquesta etapa es treballen fins a quatre llengües: el català, castellà, anglès i alemany amb professors natius. 

Ampliar contingut

Entre els 6 i els 12 anys el nen es troba a l’etapa del raonament, de la imaginació, de l’adquisició de la cultura i del desenvolupament intel·lectual i moral.

L’ambient preparat: El Montessori Palau Girona disposa d’aules grans amb materials Montessori i de disseny propi, espais de laboratori, materials multimèdia que permeten l’accés a tots els camps del coneixement, amb àrees específiques delimitades per al desenvolupament personal i educatiu. També és part d’aquest ambient, el bosc, l’hort i la granja, l’entorn escolar i  la societat real que, en forma de sortides culturals, ajuda a comprendre el funcionament del món.

El rol de l’adult: Dissenyar i preparar l’ambient preparat, ser un model, acompanyar l’alumne cap a l’adquisició de les llengües i deixar-li temps. Altres rols del mestre de Primària és proporcionar experiències i oportunitats d’exploració dels diferents camps de coneixement seguint els interessos del nen, facilitant el treball en equip per al desenvolupament social i moral. A més, a cada aula diferents mestres especialistes col·laboren amb el tutor per afavorir l’atenció individualitzada.

El treball del nen: Consisteix en l’autoconstrucció a partir de l’experimentació i exploració de l’entorn, mitjançant la pràctica autònoma de les activitats presentades i les seves ampliacions tant de manera individual com en grup. D’aquesta manera el nen va desenvolupant la iniciativa, autonomia i la creativitat que seran les bases de lideratge.                        
El nen treballa paral·lelament amb tres llengües (català, castellà i anglès) i aprèn una quarta llengua complementària (alemany).

El currículum de Primària i les seves ampliacions: El currículum de Primària parteix de les característiques dels nens i nenes entre els 6 i els 12 anys, que tenen un gran interès per adquirir la cultura, pel desenvolupament intel·lectual i el desenvolupament moral. Aquesta base, fonamentada en la Pedagogia Montessori, porta a plantejar un currículum que inclou totes les àrees del coneixement manera interdisciplinària, seguint així l’interès de cada alumne. La Dra. Montessori va anomenar aquesta visió global del currículum “l’Educació Còsmica”, ja que el nen té la necessitat i l’interès de conèixer tot el món, amb un guió clar de com estudiar l’entorn.                                                                                                

Per poder portar a terme aquest programa, els alumnes disposen d’una jornada lectiva llarga, per tal que, respectant cada ritme, puguin realitzar les seves exploracions, desenvolupar idees pròpies i experimentar en els diferents camps. Així es permet el desenvolupament de la creativitat, la iniciativa i l’autonomia personal al mateix temps que es poden garantir les exigències del programes oficials.

L’ambient preparat i el rol de l’adult encoratgen el treball del nen a través de la presentació dels materials de desenvolupament Montessori o de disseny propi. L’alumne podrà escollir quines activitats vol practicar, i és a través de la repetició que s’anirà autoconstruint. Les fites de cada una de les àrees són molt ambicioses, proporcionant una gran riquesa de continguts en totes les àrees, experiències que ajuden al creixement de cada nen seguint un procés que la Dra Montessori anomenava “normalització” (actualment es pot relacionar amb l’autocontrol, la responsabilitat individual i social)

Les llengües que es treballen a l’educació primària són el català, el castellà, l’anglès i l’alemany. Les tres primeres es treballen seguint el mateix mètode i basant-se en la teoria de la llengua mare, els alumnes realitzen activitats equivalents que els permet aprofitar el coneixement d’una en les altres. Fent servir aquestes llengües com a vehiculars en la vida escolar, aconseguim que treballin les tres llengües amb un nivell equivalent.

Recolzant la necessitat d’una Educació Cósmica, els alumnes dels grups superiors de Primària tenen l’oporunitat de participar en activitats internacionals com és el Montessori Model of United Nations (MMUN). Això els dona una visió universal de la realitat alhora que es relacionen amb estudiants de paÏsos diversos, atenent a la necessitat de desenvolupament cultural.

El llegat de l’etapa: El descobriment de la seva responsabilitat individual i social pensant en el bé de la humanitat, havent adquirit el nivell requerit en les diferents àrees, que li permetrà ampliar aquests coneixements a l’etapa de Secundària.

 

Vídeo de l'etapaUtilitzem cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar Més informació