Formació en Pedagogia Montessori

Des de la seva concepció, la Pedagogia Montessori ha anat sempre associada a la formació del docent com una necessitat fonamental sense la qual no és possible apropar-se al nen i exercir la funció d’adult guia i model.

L’Association Montessori Internacionale, fundada l’any 1929 per la pròpia Maria Montessori, és l’organisme que regula l’única formació de formadors de guies Montessori que existeix al món i el seu Comitè Pedagògic revisa els continguts i requisits per a l’obtenció de les titulacions de guies. Un dels requisits fonamentals és un període d’observació i pràctiques per tal d’assolir la capacitació i transformació personal necessàries. Amb tot, la implementació de la Pedagogia Montessori en un centre va lligada, a més de la formació, a un plantejament global de tots els moments educatius i àmbits curriculars i extracurriculars coherent amb aquesta filosofia.

Ampliar contingut

Al Montessori Palau Girona, tot l’equip humà que està en aules Montessori ha obtingut aquestes titulacions AMI per ser guies. A més, regularment, l’escola organitza setmanes de revisió per part de formadors AMI i es participa en Refresher Courses, també de la pròpia AMI. De la mateixa manera, es participa, com a ponents, en nombrosos congressos, Simpòsiums i jornades sobre educació.

A Espanya hi ha, en l’actualitat, dos cursos reconeguts per l’Association Montessori Internacionale: un a Santiago de Compostela, que dóna accés al diploma AMI 3-6 anys i l’altre a la Universitat de Vic, que, a més de donar accés al Diploma AMI 0-3 i 3-6 anys, és un Màster Oficial Europeu en Pedagogia Montessori 0 a 6 anys. L’escola, a més, forma part de l’equip coordinador d’aquest. En un futur, està prevista l’obertura de nous centres de formació tant de les etapes d’infantil i primària com de Secundària. Actualment, tres professors dels equips estan en el procés de d’obtenir la titulació de formador de formadors amb la possibilitat que el Montessori Palau Girona esdevingui un centre formador de primària i Secundària.

De la mateixa manera, l’escola ofereix diferents modalitats de cursos d’Aproximació a la Pedagogia Montessori amb la finalitat d’introduir les nocions bàsiques de la Pedagogia i sensibilitzar els participants en la importància de la preparació i formació rigorosa del docent per liderar un projecte. Aquestes formacions introductòries estan certificades per l’Asociación Montessori Española (AME) i es porten a terme de forma coordinada amb experts  de diferents centres Montessori d’arreu d’Espanya. 

"From his scientific training, a teacher should acquire not only an ability but also an interest in observing natural phenomena. In our system he should be much more passive than active, and his passivity should be compounded of an anxious scientific curiosity and a respect for the phenomena which he wishes to observe. It is imperative that a teacher understand and appreciate his position as an observer."
Montessori, Maria. “Discipline and liberty”. The Discovery of the Child. The Montessori Series Vol. 2. Amsterdam: Montessori-Pierson Publishing Company, 2007. p. 51.  

"As is well known, in our method a lesson is only an explanation of an exercise. By far the most important element is the work of the child himself in repeating it over and over again.”
Montessori, Maria. “Speech”. The Discovery of the Child. The Montessori Series Vol. 2. Amsterdam: Montessori-Pierson Publishing Company, 2007. p. 253.

"Indeed, with my methods, the teacher teaches little and observes much, and above all, it is her function to direct the psychic activity of the children and their physiological development. For this reason I have changed the name of teacher into that of directress."

Montessori, Maria. The Montessori Method p. 174, Chap 12


Visita la web del MIRTC i forma't en Pedagogia Montessori

Informació del Màster Màster Oficial Europeu en Pedagogia Montessori (0-6 anys) de la Universitat de Vic 
 
Utilitzem cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar Més informació