Pedagogia MontessoriLa Pedagogia Montessori es basa en crear un marc de llibertat que proporcioni a cada nen les experiències adequades a la seva etapa de desenvolupament, per tal que, a més de conèixer el món per adaptar-s'hi i assumir responsabilitats per a la seva millora, es pugui desenvolupar plenament com a ésser humà. El seu nom prové de la Dra. Maria Montessori, qui va desenvolupar aquesta metodologia a Itàlia a principis del segle XX. La Dra. Montessori va ser la primera dona metge al país i quan va acabar els estudis, va començar a treballar amb nens amb necessitats educatives especials. A partir del treball científic,  va poder conèixer i estudiar com es desenvolupen i aprenen els nens i a partir d’aquí, dissenyar un currículum des dels dos anys i mig fins els dotze anys.

Ampliar contingut

Més endavant, altres col·laboradors com la Dra. Silvana Montanaro van seguir la tasca de la Dra. Montessori i van desenvolupar les seves idees al cicle dels 0 a 2 anys i mig. L’Association Montessori Internationale (AMI), que ella mateixa va fundar, ha continuat la seva tasca. Entre d’altres línies d’investigació, l’AMI estudia com concretar les grans línies pedagògiques a l’etapa adolescent i universitària, que en aquests moments es troba en procés d’estudi en poques escoles pilot d’arreu del món, i  com la Neurociència està comprovant els principis de la Pedagogia. A més, l’AMI s’encarrega d’acreditar els cursos de formació que només poden ser impartits per docents que han rebut una formació específica.

A més de l’AMI, són moltes les organitzacions que divulguen els principis d’aquesta Pedagogia i admiren el treball de la doctora. Algunes d’elles però, poden haver evolucionat cap a una interpretació diferent a la original. És necessari, doncs, analitzar amb profunditat les aportacions de les diferents organitzacions abans de decidir cap a quina decantar-se.

Avui en dia el treball de la Dra. Montessori està estès per tot el món i són molts els països que s’encarreguen de divulgar les seves idees. La Pedagogia Montessori amb poc més de 100 anys ha aconseguit reunir 130.000 escoles Montessori arreu del món, que formen a 3 milions de nens, a països com Austràlia, Canadà, Xina, Finlàndia, França, Alemanya, Índia, Irlanda, Itàlia, Japó, Mèxic, Països Baixos, Pakistan, Romania, Rússia, Espanya, Suècia, Suïssa, Regne Unit i EUA; i que representen el 80% de la població mundial.

Actualment equips d'investigadors del camp de l’educació i de la Neurociència segueixen treballant per entendre i avançar en la millora i aplicació d'aquesta Pedagogia que van viure l'elit de creatius com Larry Page i Sergey Brin, fundadors de Google, Jeff Bezos d'Amazon, Will Wright, creador del famós videojoc "The Sims", Gabriel García Márquez, Peter Druker o el fundador de Wikipedia Jimmy Wales, entre molts altres.

 

  • Articles d’interès

The Montessori Mafia

http://blogs.wsj.com/ideas-market/2011/04/05/the-montessori-mafia/

 The Future Of Education Was Invented In 1906

http://www.forbes.com/sites/pascalemmanuelgobry/2014/01/22/the-future-of-education-internet-one-laptop-per-child-ted-sugata-mitra-montessori/

Is Montessori The Origin Of Google & Amazon?

http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/08/02/is-montessori-the-origin-of-google-amazon/

 

  • Biografia de Maria Montessori

https://montessori-ami.org/resource-library/facts/biography-dr-maria-montessori

http://www.asociacionmontessori.net/biografia.html


La tasca educativa de la Dra. Montessori en els primers anys del S.XX a Itàlia va atreure l'atenció de tot el món. A partir d’aquest moment, la demanda de formació específica per part de professors italians que volien aplicar el seu mètode no deixava d’augmentar, fins que l’any 1909 la Dra. Montessori va dur a terme el primer curs de formació amb mestres italians. Amb la publicació del seu llibre ‘El Mètode del la Pedagogia Científica a l’escola infantil’ la seva difusió es va multiplicar també fora d’Itàlia.

Ampliar contingut

El primer curs de formació internacional va tenir lloc a Roma l’any 1913 i va reunir professors d’Estats Units, Austràlia i també catalans. Sis anys més tard, la Dra. Montessori va visitar Anglaterra per donar un curs de formació, que es va recollir al diari anglès Daily News: “La Dra. Montessori, famosa per ser pionera en l'educació dels nens ha arribat a Londres per donar un curs de formació als professors britànics. Tot i que el curs està limitat a una assistència de dues-centes-cinquanta persones, s'han fet més de dues mil sol·licituds". A partir d’aquest moment, la Dra. Montessori va impartir cursos a països com Àustria, Alemanya, Holanda, Espanya i Itàlia.

Aquest moment coincideix amb l’arribada de Benito Mussolini al poder i per problemes amb ‘El Duce’, la Dra. Montessori es veu obligada a abandonar Itàlia i reprendre la seva tasca educativa a Barcelona, on feia anys que el Mètode Montessori s’havia introduït en escoles i centres educatius. A la capital catalana es van obrir escoles Montessori que anaven de la mà amb tota la Pedagogia activa que estava prenent molt de protagonisme en aquella època. Amb l’arribada de la Guerra Civil i la Dictadura, la Dra. Montessori va marxar a Holanda i aquests centres van aconseguir sobreviure un temps més, deixant una gran empremta en l’educació a Catalunya.

Pel que fa al seguiment i consolidació de la Pedagogia Montessori, cal destacar un moment clau en la seva trajectòria, quan l’any 1929 va crear l’Association Montessori Internationale (AMI) per organitzar la seva tasca i assegurar-se que la seva Metodologia es mantindria vigent d'acord amb les directrius pedagògiques i filosòfiques.

Pel que fa a la difusió de la Pedagogia a Espanya, l’any 1973 es va iniciar un moviment de renovació pedagògica especialment sensibilitzat amb la Metodologia Montessori. A partir d’aquí es va fundar a Madrid l’Asociación Montessori Española (AME), que s’encarregava d’impartir cursos, alguns d’ells a la universitat. Aquesta associació va impulsar l’obertura d’escoles Montessori, però que per manca de formació del professorat es va anar abandonant la Pedagogia. A partir va començar un llarg parèntesi en l’aplicació del mètode a Espanya. Tot i això, seguia creixent l’interès per la Pedagogia Montessori i els docents optaven per marxar a l’estranger a formar-se, seguint les directrius que marcava l’AMI, aleshores l’única institució oficial per formar docents.

La història de la Pedagogia Montessori a Espanya té un moment clau l’any 1997-98, quan el Montessori Palau Girona decideix implantar la Pedagogia seguint les directrius de l’AMI, convertint-se en el primer centre educatiu d’Espanya a implantar el mètode de la Dra. Montessori.  És a partir d’aquí que comença l’evolució d’una escola tradicional a una escola Montessori, amb el professorat docent d’Educació Infantil i Primària format per l’AMI.

A partir del 2008 es va tornar a recuperar la idea de reunir totes les persones vinculades al projecte Montessori a Espanya i es va impulsar de nou l’Asociación Montessori Española, recuperant la seva missió original i compartint objectius estratègics amb l’Association Montessori Internationale (AMI). Finalment l’any 2013 l’AMI la va reconèixer oficialment i es va vincular a aquest organisme internacional.

Actualment la Pedagogia Montessori està vivint un període de creixement exponencial, tant amb nombre de centres de nova creació seguint la línia Montessori, com pel gran nombre de docents que decideixen formar-se en la filosofia de la Dra. Montessori. 

 

Early History of Montessori. American Montessori Society

https://amshq.org/Montessori-Education/History-of-Montessori-Education/Early-History-of-Montessori

Centenario de la primera escuela Montessori en España

http://www.asociacionmontessori.net/pdf/Centenario_AME_2014.pdf
 
 

Des de la seva concepció, la Pedagogia Montessori ha anat sempre associada a la formació del docent com una necessitat fonamental sense la qual no és possible apropar-se al nen i exercir la funció d’adult guia i model.

L’Association Montessori Internacionale, fundada l’any 1929 per la pròpia Maria Montessori, és l’organisme que regula l’única formació de formadors de guies Montessori que existeix al món i el seu Comitè Pedagògic revisa els continguts i requisits per a l’obtenció de les titulacions de guies. Un dels requisits fonamentals és un període d’observació i pràctiques per tal d’assolir la capacitació i transformació personal necessàries. Amb tot, la implementació de la Pedagogia Montessori en un centre va lligada, a més de la formació, a un plantejament global de tots els moments educatius i àmbits curriculars i extracurriculars coherent amb aquesta filosofia.

Ampliar contingut

Al Montessori Palau Girona, tot l’equip humà que està en aules Montessori ha obtingut aquestes titulacions AMI per ser guies. A més, regularment, l’escola organitza setmanes de revisió per part de formadors AMI i es participa en Refresher Courses, també de la pròpia AMI. De la mateixa manera, es participa, com a ponents, en nombrosos congressos, Simpòsiums i jornades sobre educació.

A Espanya hi ha, en l’actualitat, dos cursos reconeguts per l’Association Montessori Internacionale: un a Santiago de Compostela, que dóna accés al diploma AMI 3-6 anys i l’altre a la Universitat de Vic, que, a més de donar accés al Diploma AMI 0-3 i 3-6 anys, és un Màster Oficial Europeu en Pedagogia Montessori 0 a 6 anys. L’escola, a més, forma part de l’equip coordinador d’aquest. En un futur, està prevista l’obertura de nous centres de formació tant de les etapes d’infantil i primària com de Secundària. Actualment, tres professors dels equips estan en el procés de d’obtenir la titulació de formador de formadors amb la possibilitat que el Montessori Palau Girona esdevingui un centre formador de primària i Secundària.

De la mateixa manera, l’escola ofereix diferents modalitats de cursos d’Aproximació a la Pedagogia Montessori amb la finalitat d’introduir les nocions bàsiques de la Pedagogia i sensibilitzar els participants en la importància de la preparació i formació rigorosa del docent per liderar un projecte. Aquestes formacions introductòries estan certificades per l’Asociación Montessori Española (AME) i es porten a terme de forma coordinada amb experts  de diferents centres Montessori d’arreu d’Espanya. 

"From his scientific training, a teacher should acquire not only an ability but also an interest in observing natural phenomena. In our system he should be much more passive than active, and his passivity should be compounded of an anxious scientific curiosity and a respect for the phenomena which he wishes to observe. It is imperative that a teacher understand and appreciate his position as an observer."
Montessori, Maria. “Discipline and liberty”. The Discovery of the Child. The Montessori Series Vol. 2. Amsterdam: Montessori-Pierson Publishing Company, 2007. p. 51.  

"As is well known, in our method a lesson is only an explanation of an exercise. By far the most important element is the work of the child himself in repeating it over and over again.”
Montessori, Maria. “Speech”. The Discovery of the Child. The Montessori Series Vol. 2. Amsterdam: Montessori-Pierson Publishing Company, 2007. p. 253.

"Indeed, with my methods, the teacher teaches little and observes much, and above all, it is her function to direct the psychic activity of the children and their physiological development. For this reason I have changed the name of teacher into that of directress."

Montessori, Maria. The Montessori Method p. 174, Chap 12


Visita la web del MIRTC i forma't en Pedagogia Montessori

Informació del Màster Màster Oficial Europeu en Pedagogia Montessori (0-6 anys) de la Universitat de Vic 
 

Utilitzem cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar Més informació