Sistema de Qualitat

Un sistema de gestió excel·lent al servei de l'educació

El Montessori Palau Girona professionalitza la gestió per oferir la millor educació, partint de la base que uns bons resultats pedagògics han d’anar lligats amb una organització excel·lent i la premissa de la millora contínua. El Centre té el Segell d’Excel·lència Europea 500+ que avala la gestió de l’Escola i la converteix en la primera de Catalunya en rebre el màxim guardó en qualitat que atorga l’European Foundation for Quality Managment (EFQM). A més, des de l’any 2001 compta amb la certificació ISO 9001: 2008.

 

Ampliar contingut

El Montessori Palau Girona ja inclou en el seu lema “Ad virtutem discendo” la idea d’organització que té per filosofia l’evolució i l’aprenentatge continus. Aquesta filosofia educativa es trasllada també a la gestió que es regeix per un rigorós Sistema de Qualitat validat per l’European Foundation for Quality Managment (EFQM) amb el Segell d’Excel·lència Europea 500+ i certificat des de l’any 2001 en la ISO 9001: 2008.

Al CCE Montessori-Palau aposta per la millora contínua i , per assolir-ho, es parteix d’una manera de treballar cíclica on es defineixen uns objectius i es dissenyen, es planifiquen i s’implanten els canvis necessaris per assolir-los. Posteriorment, se n’avaluen els resultats. A partir de les dades obtingudes i tenint en compte l’entorn es tornen a fixar nous objectius amb la finalitat de detectar els aspectes que cal millorar, prendre les decisions adequades i mesurar el compliment dels compromisos que s’han adquirit amb els alumnes i les seves famílies.Per aquest motiu, el Centre avalua:

  • El rendiment dels alumnes, amb l’objectiu de conèixer el procés d’aprenentatge i proporcionar l’ajut pedagògic més adequat a les seves necessitats (forma part de la programació de les àrees i matèries que es treballen a l’aula).
  • El funcionament i l’organització del Montessori Palau Girona, fent el seguiment dels indicadors de rendiment de la seva activitat.

El sistema d’avaluació utilitza més de dos-cents indicadors. D’aquests, destaquen des de les auditories i avaluacions externes, passant per les proves externes obligatòries, les d’accés a la universitat i les de llengües estrangeres, fins a tests neuropsicològics o enquestes de pares, alumnes i personal. 

 


“La innovació pedagògica ha d’anar lligada a una gestió de qualitat per garantir que les noves idees es puguin aplicar amb l’objectiu d’oferir la qualitat educativa que es mereixen els alumnes” Montessori Palau Girona 


Notícies d’interès:

L'escola Montessori, segell d'excel·lència. El Punt Avui
Montessori rep el Segell d´Excel·lència Europea 500+. Diari de Girona
El Montessori, segell d’excel·lència europea. Tot Girona

Enllaços d'interès:

Club excelencia en gestión
European Foundation for Quality Managment (EFQM)  
 
Utilitzem cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar Més informació